Tietosuojakäytäntö


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Valtimo Design 2224404-9

Keskuskatu 32 A 3

75700 Valtimo


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Eira Muikku
Sähköposti: info@valtimodesign.fi
Puhelinnumero: +358503720404

REKISTERIN NIMI

Valtimo Design -verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Vatimo Designin verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut valtimodesign.fi verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Vatimo Designin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Vatimo Designin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Vatimo Designin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Vatimo Design saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Vatimo Designin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Vatimo Designilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Valtimo Designin asiakaspalveluun, sähköpostitse info@valtimodesign.fi tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vatimo Designin käytössä, paitsi Vatimo Designin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Vatimo Designin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Vatimo Designin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.  Rekisteri sijaitsee  salasanasuojatulla palvelimella.


GDPR dokumentaatio


Rekisterinpitäjänä toimii Vatimo Design. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti valtimodesign.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.

Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot.

Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen. Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Tietoja käsitellään yhdessä Eshopper-operaattorin kanssa.

Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.